Ondersteuning nodig?

Ondersteuning nodig?

Wij zijn een onderzoeks- en expertisecentrum dat kennis, inspiratie en begeleiding aanbiedt aan organisaties, federaties en overheden die een duurzame, beweegvriendelijke en leefbare omgeving willen realiseren op maat van de gebruikers.

Onderzoek

Wij doen praktijkonderzoek naar de inrichting van de fysieke en sociale omgeving en welke invloed deze hebben op het gedrag en de keuzes van mensen. Dit voornamelijk in functie van het gebruik van de publieke ruimte om te sporten, te bewegen, te spelen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.  

Begeleiding

We leveren kennis, inspiratie en begeleiding aan organisaties, federaties en overheden die een duurzame, beweegvriendelijke en leefbare omgeving willen realiseren op maat van de gebruikers.

Vorming

We geven vorming, workshops en lezingen op maat. 

Tools

Projecten

Veel jongeren tonen groeiende bezorgdheid over de toenemende klimaatcrisis en zijn vastbesloten om actie te ondernemen en hun stem te laten horen. Zowel lokale overheden als jeugdorganisaties willen jongeren betrekken bij duurzaamheidsprojecten, door hen actief deel te laten nemen aan het (her)ontwerp van publieke ruimtes. Maar hoe pak je dit concreet aan als je een jeugdorganisatie, stad of gemeente bent?

Deze onderbouwde argumenten kunnen helpen om het thema sport en bewegen in de publieke ruimte hoger op de agenda te krijgen en te verbinden met andere beleidsdomeinen.

Welke omgevingsfactoren hebben invloed op gezond oud worden? In dit project trachten we een screenings- en monitoringstool te ontwikkelen om de leeftijdvriendelijk van steden in kaart te brengen. 
 

Gender inclusieve ruimte leeft
De titel van het project G.I.R.L! illustreert tegelijk ook ons streefdoel: we willen het thema inclusieve ruimte doen leven en tienermeiden onder de aandacht brengen. We onderzoeken of urban sports meiden kan empoweren om een plek te claimen in de publieke ruimte.

Ontmoeten, verbinden, inspireren en kennis delen, daar gaan we voor! Dit doen we oa. door onze lezingen op congressen en kennisdagen. Ontdek waar je ons in het najaar kan vinden! 

Urban sports worden steeds populairder onder jongeren, maar het vinden van geschikte ruimtes om te oefenen kan een uitdaging zijn. Dat is waar de Urban Sports Kickstart Guide van pas komt! Dit instrument biedt handvaten om ruimtes te identificeren, tips om deze in te richten en inspiratie voorbeelden uit binnen- en buitenland. 

Youth engagement and environment tool
Jongeren laten meedenken over de publieke ruimte. Dat is waar het in het project YET om draait. We laten de creativiteit van jongeren de vrije loop! 

Aan de slag met data om de beweegvriendelijkheid van je gemeente te vergroten.

Naar de beweegscan! 

 

Inclusion through physical activity & sports
IncluPAS is een sociaal sportief project, gefinancierd door de Europese unie met als doel sociale inclusie te bevorderen door middel van sport- en beweeginitiatieven, opgezet voor en door sociaal kwetsbare jongeren van 14 – 18 jaar. 

Hoe kan je wildspelen integreren in een stadsomgeving? Samen met de stad Brugge gingen we met deze vraag aan de slag en ontwikkelden we een bruikbaar kader en tool om speelkansen te detecteren.

We buigen ons samen met de sportfederaties en lokale overheden over de toenemende ruimtelijke en infrastructurele uitdagingen voor Urban Sports.

Vanuit kennis en inzichten naar gerichte keuzes en een vernieuwend en gedragen urban beleid. We gaan op een gestructureerde manier aan de slag met het in kaart brengen van de huidige situatie in de stad en gemeente op vlak van Urban sports.  

 

Samen met verschillende Brugse stadsdiensten en de inwoners gaan we op zoek naar opportuniteiten om meer te bewegen in de wijk.

Het Club Brugge Olympiapark als meerwaarde voor de buurt. Hoe kunnen aanbod, activatie en promotie afgestemd worden op de noden en behoeften van de burgers?

Lore Cuypers (Howest - Vital Cities) en Sven de Visscher (HoGent) te gast bij het Wetenschapscafé over de "Stad in Beweging".

Vind je weg in de data: meten, weten en beslissen voor een beweegvriendelijke omgeving. 

Je leest het in onze whitepaper! 

 

 

Waarom investeren in beweegroutes? Wat zijn randvoorwaarden voor succesvolle implementatie?

Je leest het in onze whitepaper!

Het Leerplatform is het resultaat van het Erasmus sport + project IncluPAS en biedt inspiratie, tutorials, instrumenten en praktijkvoorbeelden aan om in te zetten binnen je eigen context, werking of project. 

Wil je graag de schoolomgeving aanpakken om kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen te geven om te spelen, sporten en bewegen en dit zowel in als buiten de klas? 

Binnen de opleiding Sport en bewegen van Howest kunnen studenten de keuzemodule 'Vital Cities' volgen. Deze module kan ook worden gevolgd door externen.

140 studenten van de opleidingen Howest - Toegepaste Architectuur , Sport en Bewegen en Lichamelijke opvoeding werken een week lang -samen- op 8 concrete cases met focus op URBAN SPORTS & CULTURE 

Brugge kreeg in 2018 het label kind- en jongerenvriendelijke stad. Dit jaar is de stad aan de vijfde verjaardag toe en willen we graag onze goeie samenwerking vieren tijdens een inspiratiedag 'Samen bouwen aan een kind- en jongerenvriendelijke stad' op 25 oktober 2023 op de sportinnovatiecampus. 

Vital cities team

Lore Cuypers

Lore Cuypers

Coördinator
Bewegingswetenschappen & Omgevingspsychologie
Ann Decorte

Ann Decorte

Onderzoeker
Sociale veranderingsprocessen & impact
Eva Saelens

Eva Saelens

Onderzoeker
Gender, diversiteit & inclusie
Anton Renard

Anton Renard

Onderzoeker
Mobiliteit & sociale economie
Tom Broekaert

Tom Broekaert

Onderzoeker
Architectuur & ontwerp van publieke ruimte