Kopenhagen, Melbourne, Amsterdam, … De meest leefbare steden zijn steden waar mensen heel actief zijn. Hoe bewegen mensen in die steden? Hoe kunnen we onze steden en gemeenten in beweging krijgen? Hoe bouw je aan een stad die beweging faciliteert en waar gezonde keuzes vanzelfsprekend worden?


Steden, die inzetten op het creëren van een veilige, toegankelijke en uitnodigende omgeving, slagen erin de fysieke activiteit van hun burgers te verhogen.


Als de mogelijkheid om te bewegen aangeboden wordt dicht bij de mensen en deel wordt van hun leefomgeving, gaat dit automatisch samen met een betere gezondheid, meer veiligheid, meer groen en meer sociale cohesie voor de lokale gemeenschap. Beweegvriendelijke steden zijn leefbare steden!


Vital Cities is een interdisciplinaire onderzoeksgroep die op zoek gaat naar hoe lokaal het verschil kan gemaakt worden en stelt deze expertise ter beschikking van steden en gemeenten.

OVER VITAL CITIES


"Wij geloven dat een beweegvriendelijke stad een aantrekkelijke en leefbare stad is. Aanzetten tot meer bewegen in de openbare ruimte, jong en oud, elk op hun manier. Daar staan we voor."

PROJECTEN UITGELICHT

Vital Cities projecten gaan breed. Een straat, een wijk, een buurt, een stad, een regio. Kinderen, jongeren, gezinnnen, senioren. Wandelen, fietsen, tuinieren, spelen. Elke project start op dezelfde manier: hoe maken we de publieke of sociale ruimte beweegvriendelijk.

BRUGGE BEWEEGT

Stad Brugge en verschillende opleidingen van Howest gaan structureel samen werken om alle Bruggelingen aan te zetten tot meer beweging.  


Vital Cities zal een rol opnemen in de onderzoeks-en evaluatiefase.

DAMPOORTROUTE

De stad Brugge werkt met verschillende stadsdiensten, instellingen en organisaties samen aan de vernieuwing van het Dampoortkwartier gelegen in St-Kruis. Het ruimere project omvat een heraanleg en vernieuwing van de ruime wijkvoorzieningen.


Binnen dit masterplan wordt een ontwerp gemaakt voor de aanleg van de ‘dampoortroute’. De wijk wordt ingedeeld in 6 ‘beweegroutes’ met 9 vastgelegde beweegpunten.


Het doel van de aanleg van de ‘Dampoortroute’ is de buurtbewoners en bredere lokale bevolking te stimuleren om (meer) te beweging, naar buiten te komen en elkaar te ontmoeten.


Vital Cities voert in opdracht van Stad Brugge het vooronderzoek uit.

DE BEWEEGSCAN

Doelstelling: Een instrument ontwikkelen om de invloed van de fysieke en sociale omgeving op het sport- en beweeggedrag van de inwoners op lokaal vlak (buurt- of wijkniveau) in kaart te kunnen brengen en te analyseren in functie van genomen of te nemen beleidsmaatregelen. 


De analyse van verschillende databronnen (openbare data, data uit participatietrajecten en omgevingsanalyses) wordt samengebracht in korte en lange termijn doelstellingen en gekoppeld aan concrete suggesties voor beweeginterventies.

VITAL CITIES NIEUWS


Net zoals steden staan ook wij niet stil! Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en inzichten van Vital Cities.

AL BEWEGEND (HER)ONTDEKKEN WE DE BUURT IN TIJDEN VAN CORONA

Over de invloed van de corona-maatregelen op ons dagelijks bewegen

WETENSCHAPSCAFE


Lore Cuypers aan het woord tijdens het wetenschapscafé "De stad in beweging" @ Kortrijk!

WETENSCHAPSBATTLE


Vities Cities geselecteerd voor de wetenschapsbattle!

SPORTINNOVATIECAMPUS


Nijverheidsstraat 112

8310 Brugge, België

CONTACT


lore.cuypers@howest.be
+32 485/98.89.92