Deze status quo vormt het vertrekpunt van het onderzoek:

  • meisjes zijn veel minder aanwezig in de publieke ruimte en doen er ook minder aan sport
  • urban sports zijn populair onder jongeren en hebben een zekere aantrekkingskracht, maar meisjes ervaren nog te veel drempels om eraan deel te nemen

dus… tijd voor ACTIE!

Om ons ambitieuze doel, een inclusieve publieke ruimte die meiden uitnodigt tot sport en beweging, om te zetten in de praktijk, slaan we de handen ineen met de stadsbesturen van Roeselare, Ronse en Antwerpen en de plaatselijke vzw’s, respectievelijk Arktos, Lejo en Formaat en Kras. Aangezien meiden de experts bij uitstek zijn in hun eigen leefwereld, vormen ze de motor van ons project. We gaan op zoek naar hoe hun ideale buurt eruit ziet en wat ze nu juist nodig hebben om zich meer in dat ‘publieke territorium’ te begeven. We willen in deze zoektocht de aantrekkingskracht van urban sports en urban cultuur inzetten om een plek te creëren in de openbare ruimte die zij kunnen claimen. Samen met de meiden als mede-ontwerpers nemen we hun buurt onder handen zodat zij zin hebben om die plek te gebruiken als hun beweeg- en ontmoetingsplek of misschien zelfs hun urban sports hub. Een sterk staaltje empowerment vereist dus!

Contact

Eva Saelens

Eva Saelens

Onderzoeker

Blok 1

Concreet: wat gaan we doen?

De proeftuinen van ons actieonderzoek situeren zich in Roeselare, Ronse en Antwerpen:

In Roeselare vormt Arktos de pijler van ons project. Ze zijn al jaren actief in de wijk Biezenhof en kennen die beter dan hun eigen broekzak. Ze hebben gekozen om volop in te zetten op meisjes bereiken, omdat deze groep vaak onder de radar blijft in dit gebied.

In Ronse is Lejo de drijvende kracht. Sinds eind vorig jaar hebben ze de draad van de meisjeswerking terug opgepikt en beslist om meer aan de slag te gaan met sport en bewegen voor meisjes.

In Antwerpen zetten we een leertraject op voor beleidsmakers en praktijkwerkers. Aangezien er al heel wat expertise is in deze stad, engageren we ons om die kennis te vergaren aan de hand van beleidstafels en praktijkcafés.

Blok 3

Go G.I.R.L!

Onze ideale wereld? Inclusieve, veilige, toegankelijke plekken waarin meiden vrij kunnen en durven bewegen. Onze sterkte? Eigenaarschap in handen van de meiden, en wij die hen ondersteunen in hún proces. 

Meer weten?

Klik door op de pagina ABC G.I.R.L! en volg ons via LinkedIn!

ABC G.I.R.L.

In samenwerking met