In het kader van het subsidieprogramma "samen verbeelden we ruimte" van departement Omgeving werd het project YET opgestart. Daarbij wordt er onderzoek gedaan naar de triggers om jongeren (12-18j) te betrekken in het debat rond duurzaam ruimtegebruik.

Voor en door jongeren

Binnen het project werd de focus op hun verhaal, hun leefwereld gelegd en werd er ingespeeld op hun gedrag, beleving en noden voor het gebruik van de openbare ruimte in Vlaanderen. Zo werden de jongeren op een participatieve manier betrokken om mee na te denken over het ontwerp en de invulling van duurzaam ruimtegebruik.

Dit deden we aan de hand van een enquêtes en workshops. De enquêtes werden verspreid over Vlaanderen en gaven een eerste indicatie van de kennis van jongeren rond publieke ruimte. In de workshops werd er vervolgens dieper op de materie ingegaan. Daarbij werden de jongeren van de middelbare school Maricolen (Brugge) bevraagd, geïnformeerd en uitgedaagd bij de invulling van openbare ruimte.

Naar een applicatie

Dit cocreatieproces genereerde een schat aan informatie en heeft geleid tot de ontwikkeling van een mobiele applicatie (prototype). Deze applicatie dient als brug naar de jongeren en kan gebruikt worden als participatietool, onderzoeksinstrument en educatietool.

Contact

Anton Renard

Anton Renard

Onderzoeker

In samenwerking met