In het kader van het subsidieprogramma "samen verbeelden we ruimte" van departement Omgeving werd het project YET opgestart. Daarbij wordt er onderzoek gedaan naar de triggers om jongeren (12-18j) te betrekken in het debat rond duurzaam ruimtegebruik.

 

Contact

Anton Renard

Anton Renard

Onderzoeker

co creatie

Voor en door jongeren

De co-creatie kwam tot stand in verschillende workshops & het opzetten van een online enquête. Deze werd verspreid over heel Vlaanderen en gaf een eerste indicatie van de kennis van jongeren rond publieke ruimte. In de workshops werd met een 20 tal jongeren vervolgens dieper op de materie ingegaan. Hierbij werden jongeren van de middelbare school Maricolen (Brugge) bevraagd, geïnformeerd en uitgedaagd bij de invulling & ontwerp van de publieke ruimte.

app

Naar een app

De resultaten van dit cocreatieproces genereerden een schat aan informatie en hebben geleid tot de ontwikkeling van een prototype van een mobiele applicatie. Deze app heeft als doel jongeren te stimuleren en engageren in het maatschappelijk debat rond duurzame en kwalitatieve publieke ruimte. De jongeren worden via de app uitgedaagd om ‘hun’ ruimte te verbeelden en hun stem te laten horen in complexere participatie-trajecten omtrent de publieke ruimte. De app is daarom een participatie, onderzoeks én educatie-tool.

foto's

In samenwerking met