Bij de realisatie van het nieuwe Clubstadion naast het huidige Jan Breydelstadion wordt ook een volledige herinrichting van de Olympiasite van 21 hectare voorzien. De huidige oefenvelden rondom het stadion zullen verdwijnen en plaatsmaken voor een park dat gedeeltelijk op matchdagen dienst zal doen als parking.

In dit stadionpark, dat 95% van de tijd niet door het voetbal gebruikt zal worden, is het de ambitie om dit een gepaste functionele invulling te geven als park voor de buurtbewoners, omliggende scholen en organisaties waar ze tijdens de week kunnen wandelen, fietsen en recreatieve activiteiten beleven.

Met dit project wil Club Brugge:

  • Data verzamelen uit participatiesessies met geselecteerde doelgroepen zodat de doelgroep en hun noden in kaart kunnen worden gebracht.
  • Op basis van deze data het aanbod, de activiteiten en promotie van het park verder uitwerken & optimaliseren zodat het park maximaal bezocht en gebruikt wordt door alle buurtbewoners.

Vital Cities werkte hierrond een onderzoeksopzet uit waarbij de noden en behoeften van relevante doelgroepen in kaart gebracht werden.

Binnen het mobiliteitsplan van Club Brugge is een modalshift voorzien waarbij supporters aangemoedigd worden om vaker met de fiets, te voet, het openbaar vervoer en shuttlebusdienste naar het station te komen.

Vital Cities werd binnen deze context gevraagd om de beoogde gedragsverandering in mobiliteitskeuze in kaart te brengen en een concrete aanpak voor prioritaire doelgroepen op vlak van communicatie, promotie, incentivering, … te verkennen.

Contact

Lore Cuypers

Lore Cuypers

Coördinator