Projecten

Begeleiding

Hoe kan je wildspelen integreren in een stadsomgeving? Samen met de stad Brugge gingen we met deze vraag aan de slag en ontwikkelden we een bruikbaar kader en tool om speelkansen te detecteren.

We buigen ons samen met de sportfederaties en lokale overheden over de toenemende ruimtelijke en infrastructurele uitdagingen voor Urban Sports.

Vanuit kennis en inzichten naar gerichte keuzes en een vernieuwend en gedragen urban beleid. We gaan op een gestructureerde manier aan de slag met het in kaart brengen van de huidige situatie in de stad en gemeente op vlak van Urban sports.  

 

Samen met verschillende Brugse stadsdiensten en de inwoners gaan we op zoek naar opportuniteiten om meer te bewegen in de wijk.

Het Club Brugge Olympiapark als meerwaarde voor de buurt. Hoe kunnen aanbod, activatie en promotie afgestemd worden op de noden en behoeften van de burgers?