Beweegscan

Beweegscan

Meet de beweegvriendelijkheid van jouw stad of gemeente en vind de inspiratie om die nog te verbeteren!

Naar beweegscan

Communityscan

Communityscan

Dit is een hands-on tool die steden, gemeenten en maatschappelijke organisaties in staat moet stellen om in kaart te brengen hoe de fysieke en sociale omgeving jongeren uit kansarme gemeenschappen aanmoedigt om meer te sporten en te bewegen. De tool reikt methodieken aan om inzicht te krijgen hoe de openbare ruimte, sportinfrastructuur, rolmodellen, ouders, (sub)cultuur het sportgedrag van verschillende groepen jongeren beïnvloeden.

Meer info

Wildspeeltool

Wildspeeltool

Deze tool  laat toe om de wildspeelkansen van een plek of buurt in kaart te brengen. Het is een praktische tool om opportuniteiten te detecteren, hierrond in overleg te gaan en het perspectief van kinderen en begeleiders daarin mee te nemen. De inzichten helpen om de beschikbare speelruimte verder te ontwikkelen en zo meer speelvriendelijke buurten en wildspeelplekken te realiseren.

Meer info

IncluPAS Leerplatform

IncluPAS Leerplatform

IncluPAS is een sociaal- sportief project gefinancierd door het Erasmus sport+ met als doel sociale inclusie te bevorderen door middel van sport- en beweeginitiatieven. Het Leerplatform is het resultaat van het Erasmus sport + project IncluPAS en biedt inspiratie, tutorials, instrumenten en praktijkvoorbeelden aan om in te zetten binnen je eigen context, werking of project. 

Naar het Leerplatform

Urban Sports Tool

Urban Sports Tool

Hoe meer ruimte voor Urban Sports creëren? Welke sporten kunnen op welke plek? Dit kennis-en werkinstrument maakt een analyse van de fysieke capaciteiten van een plek. Hierdoor worden op pragmatische en onderbouwde manier geschikte plekken voor Urban Sports geïdentificeerd.

Meer info

Whitepaper: beweegscan

Whitepaper: beweegscan

In deze whitepaper kijken we naar de beschikbaarheid en het gebruik van data rond een beweegvriendelijke omgeving voor steden en gemeenten in Vlaanderen:

Welke data zijn wenselijk? Welke data zijn beschikbaar en bruikbaar? Welke data kan op een haalbare manier gecapteerd worden?En hoe ga je ermee aan de slag?

Lees het in de whitepaper

Whitepaper: Beweegroutes

Whitepaper: Beweegroutes

Waarom investeren in beweegroutes?Wat zijn randvoorwaarden voor succesvolle implementatie?

Lees het in de whitepaper