De Brugse jeugddienst zet graag in op de mogelijkheden om wildspelen beter te integreren binnen de stedelijke context. Daarbij willen ze nagaan welke groenplekken en informele speelruimtes hiervoor geschikt zijn.

Met behulp van onderbouwd wetenschappelijk en praktijkonderzoek zijn we tot een toepasbare methodiek gekomen die in de praktijk kan worden toegepast: de Wildspeeltool.

Waarom deze tool?

Deze tool is ontworpen om:

  • informatie te verzamelen over informele speelplekken in de buurt
  • inzichten samen te brengen over hoe kinderen en hun begeleiders speelkansen kunnen benutten
  • een korte termijn actieplan en de basis voor een lange termijn strategie uit te werken over hoe speelplekken nog meer wildspeelkansen kunnen bieden voor de buurt

Deze tool stelt de stad in staat om op een pragmatische en onderbouwde manier geschikte plekken voor wildspelen te identificeren.
Het laat toe om opportuniteiten te detecteren, hierrond in overleg te gaan met anderen en het perspectief van kinderen en begeleiders daarin mee te nemen. De bekomen inzichten helpen om de beschikbare speelruimte verder te ontwikkelen en meer speelvriendelijke buurten en wildspeelplekken te realiseren.

Voor wie?

De Wildspeeltool is ontwikkeld ter ondersteuning van beleidsmedewerkers in hun zoektocht naar speelplekken die kunnen worden omgevormd tot wildspeelplekken. De evaluatie van de openbare ruimte gebeurt hierbij letterlijk en figuurlijk zoveel mogelijk vanuit de leefwereld van het kind.

Het prototype van de tool werd met veel enthousiasme getest op het speelplein de Tir in Assebroek.

Contact

Lore Cuypers

Lore Cuypers

Coördinator