Het consortium Vital Cities, IDEA Consult, Citylegends en Urban Sports Performance Center (USPC) zet in opdracht van Sport Vlaanderen de schouders onder de uitbouw en promotie van Urban Sports in Vlaanderen. De Urban Sports Tool komt voort uit het project 'Ruimte voor Urban Sports'. 

Het is een kennis-en werkinstrument om de kansen voor Urban Sports van een plek (of buurt) in kaart te brengen. Deze tool moet federaties, beleidsmakers en organisaties in staat stellen om op een pragmatische en onderbouwde manier geschikte plekken voor Urban sports te identificeren, opportuniteiten te detecteren, hierrond in overleg te gaan met stakeholders en het perspectief van de Urban Sporters daarin mee te nemen.

De methodiek vertrekt vanuit een analyse van de fysieke capaciteiten van een plek, neemt de omgevingseisen van de verschillende Urban Sporten in overweging en leidt toe tot een aanbevelingen van een Urban Sports invulling die het best aansluit bij de specifieke capaciteiten van de plek.

De inzichten helpen om de beschikbare ruimte verder te ontwikkelen en zo nog meer kansen voor Urban sports te realiseren.


 

Contact

Anton Renard

Anton Renard

Onderzoeker

In samenwerking met