We gaan op zoek naar de 'urban capacity' van de stad of gemeente en detecteren waar de kansen nog liggen binnen volgende stappen:

  1. Data analyse van de stad of gemeente op vlak van Urban sports, demografie, infrastructuur, aanbod, toegankelijkheid, participatiecijfers, resulaten van burgerbevragingen, enz..
  2. Mapping van alle urban sport infrastructuur op een overzichtelijke kaart, aangevuld met een screening van de plekken ter plaatse op basis van ruimtelijke kenmerken.
  3. Inzicht in de doelgroep en hun omgeving. We betrekken de doelgroep, buurtbewoners en relevante jeugd- en/of sportorganisaties die actief zijn binnen de urban scene. We achterhalen wat de sociale dynamiek is op de urban sport plekken en we krijgen zicht op de noden en behoeften van de verschillende gebruikers.  De aanpak van deze module is zeer afhankelijk van de lokale context en de doelgroep en krijgt op basis daarvan de meest passende vorm: radio/media maken met jongeren, podcastsessies, sessie met onze urban sports squad, activerende werkvormen aansluitend op bestaande (jongeren)aanbod,…)

  4. Visievorming: de geleerde lessen uit vorige stappen worden meegenomen in een overzichtelijke rapportering. Op basis van deze inzichten faciliteren we een workshop met de betrokken  stadsdiensten en organisaties waarbij we aan de slag gaan met de toekomstdroom voor Urban sports en hoe daar beleidsmatig kan aan bijgedragen worden op korte en lange termijn. We leveren alle resultaten op in een visietekst voor urban sports.

De U.S.E kan de basis vormen van een groter strategisch plan om te bouwen aan een vernieuwend en gedragen beleid op vlak van urban sport binnen de gemeente en kan in 2de fase aanleiding geven tot concrete interventies op maat.

Contact

Lore Cuypers

Lore Cuypers

Coördinator