Het consortium Vital Cities, IDEA Consult, Citylegends en Urban Sports Performance Center (USPC) zet in opdracht van Sport Vlaanderen de schouders onder de uitbouw en promotie van Urban Sports in Vlaanderen. 

Met onze complementaire expertise begeleiden we de sportfederaties vanuit verschillende invalshoeken (infrastructuur, organisatie, strategie, doelgroep, communicatie), ...

Dit doen we zowel binnen een groepstraject als op maat voor de specifieke uitdagingen van oa. Gymfed, Skate Vlaanderen, Danssport Vlaanderen, Fros, Basketbal Vlaanderen en Cycling Vlaanderen..

Vital Cities staat binnen deze opdracht in om de federaties te ondersteunen binnen de ruimtelijke en infrastructurele uitdagingen van Urban sports in Vlaanderen door:

  • ondersteuning bij ruimtelijk onderzoek, bedoeld om inzicht te krijgen in de urbane, stedelijke setting als ‘playground’ voor de Urban Sporters. We gaan samen met federaties en lokale overheden op zoek naar antwoord op de vraag of Urban Sporters in hun directe leefomgeving voldoende worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te sporten en elkaar te ontmoeten. We kijken hier naar de buitenruimte, maar ook naar de (groei)mogelijkheden van indoorvoorzieningen. We verkrijgen inzicht op welke vlakken verbetering mogelijk of nodig is.
  • het faciliteren van de werderzijdse communciatie tussen enerzijds federaties en de sporters, sleutelfiguren, beleidsmakers en lokale actoren zoals federaties, sportclubs, …
  • aanleveren van inspiratie adhv gefundeerde praktijk- en wetenschappelijke kennis rond Urban Sports door o.a. detectie van goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland (bv. Urban Sport als middel, lokale helden, topsport- en talentontwikkeling, evenementen, …).

Naast de groepstrajecten en procesbegeleiding zetten we een lerend netwerk op met de coördinatoren uit de betrokken sportfederaties. Ook Sport Vlaanderen, lokale overheden en eventuele andere stakeholders maken hier deel van uit.

Op die manier proberen we de krachten te bundelen voor het uittekenen van een gedragen toekomststrategie voor Urban Sports in Vlaanderen

Contact

Lore Cuypers

Lore Cuypers

Coördinator

In samenwerking met