Doel

Managen en organiseren van sport- en gezondheidsacties en –projecten in een vitale wijk/gemeente/stad op maat van verschillende doelgroepen.

Inhoud

 

 • Hoe kan een vitale stad/gemeente/wijk beleid voeren op vlak van sport, bewegen en preventieve gezondheid + binnen welke grenzen?
 • Hoe kan ingespeeld worden op bestuurlijke, maatschappelijke en sportieve ontwikkelingen?
 • Hoe kan een lokaal infrastructuurbeleid/beweegvriendelijke omgeving en publieke ruimte bijdragen tot gezondheid en bewegen? Hoe kan een stadsvisie ontwikkeld  worden op pleintjes, skateparken, etc.?
 • Hoe kunnen verschillende lokale stakeholders in domein van sport en preventieve gezondheid bijeengebracht worden? Hoe kan een netwerk uitgebouwd worden        met sportclubs, buurtorganisaties en andere (zorg)verstrekkers?
 • Hoe kunnen bestaande tools en methodieken gebruikt worden (cfr. ISB, Vigez, Gezonde Gemeente, NISB, …)?
 • Hoe kunnen burgers bij het lokale sport- en gezondheidsbeleid betrokken worden? – burger engagement
 • Hoe kunnen complexe sport- en gezondheidsthema’s op lokaal vlak vertaald worden voor en op maat van diverse doelgroepen
 • Hoe kan sport en beweging ingezet worden als middel tot sociale innovatie?
 • Hoe kan een stad/gemeente sport en sportieve evenementen gebruiken om zichzelf te profileren? (cfr. Urban Trail) - citymarketing

Opdracht 

Je gaat aan de slag met het uitvoeren van een uitgebreide beweegscan in je eigen buurt, stad of gemeente: 

 1. Verzamelen van data die kan gebruikt worden om beweegvriendelijkheid van een stad in kaart te brengen
 2. Op buurtniveau analyseren welke factoren er kunnen voor zorgen dat meer mensen meer bewegen in de publieke ruimte.
 3. Inspireren aan de hand van aanbevelingen en praktijkvoorbeelden. 

Praktisch

Deze module start telkens na de paasvakantie en de lessen vinden plaats op de sportinnovatiecampus in Brugge, telkens 1.5 dag/week gedurende 5 weken. 

Jobmogelijkheden


Beleidsmedewerker bij dienst sport, vrijetijd, gezondheid, welzijn, …van lokale overheden (steden, gemeenten, OCMW’s, Buurtsport, …) en vzw’s.
Stafmedewerker preventieve gezondheid/gezondheidspromotie bij LOGO’s, wijkgezondheidscentra, mutualiteiten, …

Contact

Lore Cuypers

Lore Cuypers

Coördinator