Blok 1

IncluPAS is een sociaal- sportief project gefinancierd door het Erasmus sport+ programma van de Europese unie met als doel sociale inclusie te bevorderen door middel van sport- en beweeginitiatieven, opgezet door en voor sociaal kwetsbare jongeren van 14 tot – 18 jaar in drie steden (Gent, Thessaloniki en Vilnius).

We gingen deze uitdaging met 7 partners uit 5 verschillende landen (2021-2023): Onderzoeks- en expertisecentrum Vital Cities van Hogeschool West-Vlaanderen (België) , MySueño Sport & Health Marketing  (België), , Lunex International University of Health, Exercise & Sports (Luxemburg), VIDC Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (Oostenrijk), Stad Gent (België), Active Vilnius (Litouwen), Major Development Agency Thessaloniki (Griekenland).

Projectopzet

We kunnen veel redenen noemen waarom sportparticipatie nog steeds een middenklasse verhaal is en jongeren uit achtergestelde gemeenschappen minder bereikt worden binnen het reguliere aanbod. Het idee van zelforganiserende communities wordt de laatste jaren vaker naar voren geschoven als alternatief voor het traditionele aanbod vanuit lokale overheden. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid voor het opzetten van een sport- en beweegaanbod niet enkel meer bij de lokale overheid of organisaties maar ook bij de jongeren zelf.

De jongeren uit de verschillende buurten, in dit project ‘de communitychampions’  genoemd, bepalen zelf wat ze willen doen, nemen een bepaalde verantwoordelijkheid op in de organisatie van sport- en beweeginitiatieven en enthousiasmeren hun peers om deel te nemen. Het succes van de communitychampions is sterk afhankelijk van de betrokkenheid en motivatie van de jongeren én hun begeleiders, evenals de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap. Het concept van zelforganiserende communities past goed bij de huidige trend van decentralisatie en empowerment waarbij mensen streven naar meer controle over hun eigen leven en omgeving. Het kan ook een belangrijke rol spelen in het bevorderen van sociale inclusie en gemeenschapszin. 

Om jongeren uit kwetsbare buurten te bereiken, hun kansen om te sporten vergroten en hun persoonlijke en sociale vaardigheden te versterken werd antwoord gezocht op volgende vragen:

  1. Hoe krijg je a.d.h.v. van een communityscan zicht op welke noden en behoeften er leven bij de doelgroep?
  2. Hoe kunnen jongeren, als communitychampion, zelf verantwoordelijkheid opnemen in het creëren van duurzame impact?
  3. Hoe kan er intersectoraal worden samengewerkt om sociaal kwetsbare jongeren te activeren?
  4. Hoe kan een digitale communicatiestrategie en een applicatie hierbij ondersteunend zijn?

In de IncluPAS toolbox wordt stap voor stap uit gelegd hoe we het proces hebben vormgegeven en kan je aan de slag met handige tools en methodieken. 

Ontdek het inclupas leerplatform 

In samenwerking met