De Vital Schools Coaches leiden leerkrachten, begeleiders of ouders op die binnen hun school trekkers willen zijn om een beweegvriendelijke school te realiseren. Gedurende 6 coachingsessies wordt er van en met elkaar geleerd over hoe er stappen kunnen worden gezet naar het implementeren van duurzame beweeginitiatieven op school. 

Verschillende invalshoeken komen hierbij aan bod. Zo wordt ingezet op visie ontwikkeling rond een beweegbeleid op school, worden coachingsvaardigheden aangeleerd, ontwikkelen we beweegvriendelijke klasomgevingen en nudges en spelen we in op barrières die er in elke school zijn.

 MEER WETEN?

Optioneel kan je ook gecoacht worden in het maken van een beweegscan van de schoolomgeving en ga je aan de slag met de resultaten in een interactieve workshop op maat: 

Via een handige beweegscan analyseren we samen de huidige schoolomgeving en gaan we op zoek naar quick wins.
Daarna gaan we in een interactieve workshop aan de slag met de resultaten om te komen tot een haalbaar en gedragen plan voor het beweegvriendelijker maken van de schoolomgeving:

  • Wat zijn de belangrijkste ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke speelplaats en schoolomgeving?
  • Welke persoonlijke en sociale factoren zijn belangrijk om mee te nemen in het ontwerp? Welke invloed heeft de omgeving op het gedrag van de kinderen en jongeren en hoe kan je daar op inspelen?
  • Hoe kunnen natuurelementen stimulerend werken bij de verschillende spel- en bewegingsvormen?
  • Hoe betrek je als school de leerlingen, leerkrachten, ouders en eventueel de buurtbewoners bij het inrichten van de schoolomgeving? 

meer weten?

In samenwerking met

  • Vital schools
  • Moev