Download hier de whitepaper

In deze whitepaper kijken we naar de beschikbaarheid en het gebruik van data rond een beweegvriendelijke omgeving voor steden en gemeenten in Vlaanderen:

  • Welke data zijn wenselijk?
  • Welke data zijn beschikbaar en bruikbaar?
  • Welke data kan op een haalbare manier gecapteerd worden?
  • En hoe ga je ermee aan de slag?

We leggen eerst uit op welke manier data onderzoek kan dienen als zaaigrond voor een vruchtbaar beleid.

Vervolgens leggen we uit welke openbare data nuttig kunnen zijn om vanuit kennis en inzichten tot gerichte keuzes en duurzame acties te komen voor een beweegvriendelijke beleid.

Daarna geven we een overzicht van de vindplaatsen van openbare data in Vlaanderen, of hoe deze gecapteerd kan worden.

Afsluitend, tonen we hoe de Vital Cities beweegscan een handig instrument is om data samen te brengen en inzicht te bieden in de beweegvriendelijkheid van jouw stad of gemeente.

Contact

Lore Cuypers

Lore Cuypers

Coördinator