Projecten

Onderzoek

Deze onderbouwde argumenten kunnen helpen om het thema sport en bewegen in de publieke ruimte hoger op de agenda te krijgen en te verbinden met andere beleidsdomeinen.                                           

Welke omgevingsfactoren hebben invloed op gezond oud worden? In dit project trachten we een screenings- en monitoringstool te ontwikkelen om de leeftijdvriendelijk van steden in kaart te brengen. 
 

gender inclusieve ruimte leeft

De titel van het project G.I.R.L! illustreert tegelijk ook ons streefdoel: we willen het thema inclusieve ruimte doen leven en tienermeiden onder de aandacht brengen. We onderzoeken of urban sports meiden kan empoweren om een plek te claimen in de publieke ruimte.

Urban sports worden steeds populairder onder jongeren, maar het vinden van geschikte ruimtes om te oefenen kan een uitdaging zijn. Dat is waar de Urban Sports Kickstart Guide van pas komt! Dit instrument biedt handvaten om ruimtes te identificeren, tips om deze in te richten en inspiratie voorbeelden uit binnen- en buitenland. 

Youth engagement and environment tool

Jongeren laten meedenken over de publieke ruimte. Dat is waar het in het project YET om draait. We laten de creativiteit van jongeren de vrije loop! 

 

Aan de slag met data om de beweegvriendelijkheid van je gemeente te vergroten.

Naar de beweegscan! 

 

Inclusion through physical activity & sports

IncluPAS is een sociaal sportief project, gefinancierd door de Europese unie met als doel sociale inclusie te bevorderen door middel van sport- en beweeginitiatieven, opgezet voor en door sociaal kwetsbare jongeren van 14 – 18 jaar.